linux 只修改文件或者文件夹的权限

点击数:50

linux 只修改文件或者文件夹的权限

本文地址http://yangjianyong.cn/?p=264转载无需经过作者本人授权

只修改文件夹的权限,代码:

chmod 755 `find {$path} -type d `

只修改文件的权限,代码:

chmod 644 `find {$path} -type f`

欢迎来我的博客逛一逛 杨建勇的个人博客http://yangjianyong.cn

发表评论